Audyt - księgi - podatki

Wyznaczamy właściwy kurs.

O nas

Advantim Sp. z o.o. to firma audytorsko-doradcza budowana przez ludzi o wieloletnim doświadczeniu.

Łączymy wiedzę wyniesioną z pracy w renomowanych międzynarodowych firmach z zaangażowaniem i pasją osób lubiących swój zawód.

Advantim Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

LUDZIE, których łączy WIEDZA i DOŚWIADCZENIE wyniesione z długoletniej pracy w renomowanych międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych.

KLIENCI mogą zawsze liczyć na to, że SPECJALIŚCI i DORADCY naszej firmy pomogą im podjąć największe wyzwania zawodowe.

ZAANGAŻOWANIE i PASJA osób lubiących swój zawód.

PROFESJONALIZM i UŚMIECH to nasz przepis na skuteczne działanie i miłą współpracę.

Oferta

 • Audyt
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Przegląd sprawozdań finansowych
  • Badanie planów połączeń, podziałów, przekształceń
  • Audyt wykorzystania środków unijnych
  • Inne usługi audytorskie
 • Outsourcing księgowy
 • Doradztwo podatkowe
 • Inne usługi
 • Szkolenia

Ludzie

Katarzyna Figurska

Katarzyna Figurska

Biegły Rewident, FCCA, CPA, członek Zarządu.
W 1999 ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość) oraz Uniwersytet Warszawski (wydział Dziennikarstwo oraz Prawo i Administracja).
Więcej informacji »

Anna Kocoń

Anna Kocoń

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.
Od 2002 roku jest biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Więcej informacji »

Paweł Kurus

Paweł Kurus

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.
Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskał w 2008 roku, tytuł ACCA zdobył w 2009 roku.
Więcej informacji »

Katarzyna Kurus

Katarzyna Kurus

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunek Finanse i Bankowość).
Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu rachunkowości, kontrolingu, due dilligence oraz badania sprawozdań finansowych.
» Więcej informacji

Advantim Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
+48 22 244 21 32
+48 22 244 21 33 (fax)
office@advantim.com.pl

REGON 141958509
NIP 113-277-27-40

Wysokość kapitału zakładowego: 9 600 PLN
Katarzyna Figurska
+48 660 440 118
katarzyna.figurska@advantim.com.pl
Anna Kocoń
+48 515 875 895
anna.kocon@advantim.com.pl
Paweł Kurus
+48 603 117 866
pawel.kurus@advantim.com.pl
Katarzyna Kurus
+48 502 184 217
katarzyna.kurus@advantim.com.pl
ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15 jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334661

Sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2013 (korekta)
Sprawozdanie za rok 2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość